Oferta

Zajmujemy się wykonywaniem instalacji wodnych, kanalizacyjnych, odwodnień podciśnieniowych, instalacji grzewczych, instalacji gazowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych włącznie z ich serwisowaniem, technologicznych, kotłowni oraz sieci zewnętrznych; w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz w halach produkcyjnych i magazynowych. Oferujemy również wykonanie projektów powyższych instalacji oraz świadczymy usługi nadzoru („Inspektor nadzoru”) nad realizacją inwestycji w zakresie instalacji.

Nasza oferta zawiera ponadto przeglądy instalacji wymaganych Prawem Budowlanym, okresowe przeglądy serwisowe, serwis urządzeń gazowych

Nasi partnerzy w biznesie działają z nami od początku istnienia naszej firmy, do naszych partnerów zaliczamy miedzy innymi: