Kontakt

Install Centere
Paweł Protasiewicz

42-400 Zawiercie
ul. Polska 14a

NIP: 649-105-79-51

Install
Sp. z o.o.

42-400 Zawiercie
ul. Polska 14a

NIP: 649-230-66-75

WŁAŚCICIEL/PREZES
PAWEŁ PROTASIEWICZ

telefon:
509 162 743

e-mail:
pprotasiewicz@installc.eu

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACJI I ZAOPATRZENIA

telefon:
535 201 826

e-mail:
jizdebska@installc.eu

KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNO-HANDLOWEGO

telefon:
530 189 262

e-mail:
msojka@installc.eu